Specifieke voorwaarden

ProbeTubes.com eist dat bedrijven en particulieren die werken met “de ProbeTube.com probetubes” aan de volgende eisen voldoen:

1.
Dat zij gecertificeerde audiciens zijn, of met succes een gelijkwaardige en erkende opleiding hebben afgerond, waarbij REM-metingen in het lespakket zijn opgenomen en ook als onderwerp zijn meegenomen.

2.
En in het algemeen, dat ze voldoende kennis en ervaring hebben om een REM-meting op de juiste manier uit te voeren, ofwel ze zijn gekwalificeerd en competent.

3.
Dat personen die in het kader van hun opleiding REM-metingen verrichten, dit uitsluitend onder toezicht van een daartoe bevoegd persoon doen

4.
Dat zij de metingen volledig uitvoeren in overeenstemming met de geldende normen (Zie bijvoorbeeld “www.audiologieboek.nl – hoofdstuk 9.2.7”)

5.
Dat ze altijd voorafgaand aan een meting een zorgvuldige otoscopie uitvoeren en dat het oor voldoende toegankelijk en schoon is voor de meting.

6.
Dat ze de “Probetube.com – Probetubes” niet zullen gebruiken op cliënten /patiënten die overgevoelig zijn voor siliconenmaterialen.

7.
Dat ze “maximale zorg” uitvoeren bij het uitvoeren van de metingen

8.
Dat ze de REM tubes alleen opslaan en/of opslaan in de originele grip verpakking

9.
Dat ze alleen het vereiste aantal tubes uit de verpakking verwijderen

10.
Dat zij zich realiseren en acteren op het feit dat de slangetjes volgens de RIB (Richtlijn Infectie Bestrijding) vallen onder de categorie “schoon” en dus niet “steriel” zijn, vergelijkbaar met de status van otoscopie trechtertjes

 

11.
Dat ze de marker altijd van tevoren op de juiste positie (lengte) zullen instellen

  • Maatinstelling volgens het inzicht en de ervaring van de behandelaar
  • Bij gehele of gedeeltelijke afwezigheid van een trommelvlies (inclusief perforaties) mag de markering nooit worden ingesteld op een lengte langer dan 28 mm

12.
Dat zij vooraf aan een meting altijd de REM-probes zullen kalibreren en dat zij iedere kalibratie controleren middels uitvoering van een REUG-meting Hierbij moet een vlakke lijn gevonden worden .

13.
Dat ze ervoor zorgen dat de markers altijd zichtbaar blijven buiten de gehoorgang, om de plaatsing van de tube in de gaten te houden

14.
Dat ze geen metingen uitvoeren aan oren die pijn doen, bebloed zijn, niet schoon zijn, of niet kunnen worden overzien.

15.
Dat zij geen metingen uitvoeren aan oren die ontstoken, nat of vochtig zijn

16.
Dat ze ervoor zorgen dat het trommelvlies nooit wordt aangeraakt wanneer de tube wordt geplaatst

17.
Dat zij de tubes, direct na het verrichten van de REM-metingen van de meetmicrofoons verwijderen en weggooien op een – voor het milieu – verantwoorde wijze

18.
Dat ze nooit REM-tubes zullen hergebruiken

19.
Dat zij bij iedere claim of melding altijd het run-nummer vermelden dat op de verpakking staat, waardoor de tube te herleiden is.

20.
Dat de ingang van de meetmicrofoons regelmatig wordt gecontroleerd op verontreiniging of residu en dat eventuele verontreiniging onmiddellijk wordt verwijderd.

Vragen?

U bent van harte welkom om uw vraag te stellen als er iets onduidelijk is.
Dit kan via een van onze contactopties, die u hieronder vindt

ProbeTubes.com
(Second Opinion Hoortoestellen b.v.)
Ceintuurbaan 2-40
People@places
3847 LG Harderwijk
Nederland
Tel. +31 (0)341- 76 81 76
Website: www.probetubes.com
Mail: info@probetubes.com

Kamer van Koophandel: 56364407
BTW-nummer: NL852091217B01
IBAN NL50 RABO 0174 8644 50