Algemeen privacybeleid “Probetubes.com”

Algemeen

Met deze brief willen we de verwerking en opslag van uw bedrijfsgegevens in onze administratie verantwoorden. Privacy met betrekking tot onze website is ook opgenomen in deze privacy verklaring.

BEDRIJFS- EN PERSOONSGEGEVENS

Wanneer u gebruik maakt van een van onze diensten, vragen wij u om informatie te verstrekken. Deze gegevens worden door ons gebruikt om de gevraagde service uit te voeren en worden opgeslagen op onze eigen beveiligde computers en servers. Al het e-mailverkeer dat u bij ons hebt, wordt minimaal 7 jaar bewaard. Informatie die ons bereikt via de website, bijvoorbeeld via bestel- en contactformulieren, of bij het registreren voor trainingen, wordt ook door ons opgeslagen op een beveiligde server.

Cookies

Onze websites gebruiken “cookies” (tekstbestanden geplaatst op uw computer) om ze beter te laten functioneren op uw computer. Indien gewenst u het gebruik van deze cookies op uw computers uitschakelen. Sommige functies en diensten op onze website werken echter niet goed als cookies in uw browser zijn uitgeschakeld.

Doeleinden

De informatie die u verstrekt, wordt nooit zonder uw toestemming aan derden verstrekt.

INZAGE VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij bieden al onze klanten de mogelijkheid om alle informatie en gegevens die u ons hebt verstrekt te bekijken. We zullen uw gegevens ook op uw verzoek wijzigen of verwijderen, voor zover extern opgelegde regelgeving ons daartoe in staat stelt.

OVERZICHT VAN PERSOONSGEGEVENS

Op de volgende pagina’s vindt u een overzicht van alle informatie die we van u hebben verzameld en de manier waarop deze in onze administratie wordt opgeslagen.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op onze huidige bedrijfsvoering en op onze huidige internetsite. Eventuele aanpassingen en/of wijzigingen aan deze site kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

Opgeslagen gegevensclients “ProbeTubes.com”

In het kader van de AVG (de Algemene Verordening Gegevensbescherming”) vindt u hieronder een overzicht van alle gegevens die “ProbeTube.com” verzamelt en opslaat bij haar klanten. Het spreekt voor zich dat we er alles aan doen om uw gegevens zo zorgvuldig en veilig mogelijk te bewaren, om te voorkomen dat ze in verkeerde handen vallen.

Alleen u uw eigen gegevens op verzoek bekijken en deze worden alleen op uw verzoek ter beschikking gesteld van derden. Alleen u een verzoek indienen om uw gegevens uit onze administratie te laten verwijderen.

Wij beheren de volgende gegevens van onze klanten:

Met betrekking tot bedrijfsgegevens

Naam en adresgegevens:

 • Wettelijke bedrijfsnaam
 • Handelsnaam
 • BTW-nummer
 • Straat en huisnummer
 • Postcode en adres
 • Vaste lijn
 • Mobiel telefoonnummer
 • Telefoonnummer van het werk
 • E-mailadres (es)

Met betrekking tot elke contactpersoon:

 • naam contactpersoon
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Over e-mail

Alle e-mails die naar de client worden verzonden of die verband houden met de client, worden opgeslagen in Outlook
Hun back-up wordt gegarandeerd door Microsoft Outlook.

Wat de boekhouding betreft

Voor facturering worden naam- en adresgegevens ingevoerd in ons boekhoudprogramma “Informer”. Kopieën van uw facturen zijn uiteraard ook hier te vinden. Klantgegevens en financiële administratie mogen niet door de fiscus worden verwijderd en moeten 7 jaar worden bewaard.

Met betrekking tot de beveiliging en continuïteit van uw gegevens (back-up)

Uw gegevens worden door ons bewaard gedurende ten minste 7 jaar na het laatste contact met u.

Om ervoor te zorgen dat er geen (persoons)gegevens verloren kunnen gaan, wordt meerdere dagen per week een back-up gemaakt van onze gehele administratie (met uitzondering van het Outlook-e-mailprogramma). Deze back-up wordt geplaatst op de eigen server, die zich buiten de gebouwen van het operationele beheer bevindt, in een beveiligde ruimte met alarmrespons.

Toegang tot en verwijdering van de bovenstaande gegevens

Een klant kan zijn eigen gegevens op verzoek en op afspraak inspecteren.
We stellen al uw gegevens ook ter beschikking van derden die door u op uw schriftelijk verzoek zijn aangewezen.

Al uw gegevens kunnen worden verwijderd op uitdrukkelijk en alleen schriftelijk verzoek met uitzondering van die gegevens die door de overheid als bewijs kan worden opgevraagd.

Andere vragen

U bent van harte welkom om uw vraag te stellen als er iets onduidelijk is.
Dit kan via een van onze contactopties, die u hieronder vindt

ProbeTubes.com
(Second Opinion Hoortoestellen b.v.)
Ceintuurbaan 2-40
People@places
3847 LG Harderwijk
Nederland
Tel. +31 (0)341- 76 81 76
Website: www.probetubes.com
Mail: info@probetubes.com

Kamer van Koophandel: 56364407
BTW-nummer: NL852091217B01
IBAN NL50 RABO 0174 8644 50