Real Ear Aided Response (REAR)

Als u hoortoestellen hebt aangepast, kunt u met een Probetube meting, met de punt van de REM-tube vlakbij het trommelvlies, meten hoeveel geluid er bij het trommelvlies aankomt. Deze output van het hoortoestel wordt gemeten in dB’s SPL. Op deze manier kunnen we zien hoeveel geluid het trommelvlies bereikt.

De software van de REM-apparatuur zal op basis van het audiogram van uw klant een target berekenen.
Met de REAR-meting kunt u bepalen of u voldoende output aanbiedt. Zo niet, dan zult u het hoortoestel verder moeten finetunen om een beter resultaat te krijgen.
Door er in de software van de REM-apparatuur voor te kiezen om ook de percentielen weer te geven, krijg je een goede indruk hoeveel geluid er boven de hoordrempel wordt aangeboden en hoeveel er eventueel bij de UCL in de buurt komt.

 

REM-stimulus

Als stimulus voor de Aided Response, een outputmeting dus, kiezen wij er altijd voor om het ISTS (International Speech Test Signal) te gebruiken. Dit is een onherkenbaar spraaksignaal, dat goed in balans is. Dit signaal kan keer op keer opnieuw worden opgestart en dit betekent dat wijzigingen in de instellingen van het hoortoestel goed kunnen worden gecontroleerd op hun effectiviteit.

Aan de rechterkant ziet u een REAR-meting met de eerste gemeten Aided Response in het blauw.
De rode stippellijn geeft de door het systeem berekende target weer.
Na het finetunen wordt de rode lijn gerealiseerd.