Kalibratie van de probetube

In principe hebben alle probetubes van PorbeTube.com dezelfde eigenschappen. Toch willen we zeker weten dat er door invloed van het meetslangetje geen afwijkingen in de meting veroorzaakt worden. Om die reden worden REM tubes altijd voorafgaand aan een meting gekalibreerd.

Om deze kalibratieprocedure uit te voeren wordt het uiteinde van de meetprobe vlak voor de referentie microfoon gelegd. Het geluid dat beide microfoons nu opvangen is exact gelijk. Door de kalibratieprocedure te starten wordt er door de REM-module een ruistoon gegenereerd uit de bijbehorende luidspreker, die opgevangen wordt door de twee microfoons. Als er nog enig verschil in de twee microfoonsignalen zou zitten, wordt dit softwarematig door de kalibratie glad gestreken.

Controle op de kalibratie

Als de kalibratie is verricht, kun je deze nog een keer controleren door een REUG meting te maken. In dat geval moet u een vlakke lijn als resultaat vinden, met een versterking van 0 dB. De REUG-meting wordt in een van de volgende hoofdstukken behandeld.

Als de kalibratie van de probetube geslaagd is, kunt u gaan meten