Real Ear Aided Gain (REAG)

Met de REM-tube vlak voor het trommelvlies, hebben we de REAR gemeten
Dat is een output meting.

Nu kunnen we er ook voor kiezen om de input (die we kennen van de referentiemicrofoon) af te trekken van die gevonden output. En wat hebben we dan? … Natuurlijk de versterking! Dus dat wat het hoortoestel met het geluid gedaan heeft.

De software van de REM-apparatuur kan ook weer voor een Aided Gain-meting een target berekenen. We noemen als de belangrijkste rekenregels de NAL-NL1, NAL-NL2 of DSL 5.0 .
Daarbij kunnen we dus zien of de werkelijk gemeten gain overeen komt met de benodigde gain volgens de rekenregel. Zo niet, dan kan de instelling van het hoortoestel worden gewijzigd en kan het resultaat opnieuw worden beoordeeld met een nieuwe meting.

Input

U kunt de gain bij verschillende input-sterktes meten. Wij meten vaak op 55, 65 en 75 dB.
Op deze manier heeft u een goed overzicht van de dynamiek van het totale spraakgebied. Een voorbeeld daarvan wordt hiernaast getoond.

Op deze manier is het ook mogelijk om de compressie van het signaal te herkennen.