De REIG, een afkorting voor de Real Ear Insertion Gain

De aided gain is een zeer bruikbaar gegeven. Want we moeten ons realiseren dat een cliënt die met een open gehoorgang binnenkwam en daar nu een oorstukje of dome in draagt, niet de totale Aided Gain als resultaat zal ervaren. Want een deel van de aangeboden versterking wordt gebruikt om het extra verlies dat ontstaan is door het gebruik van het oorstukje of dome te compenseren. Als je dan dus de echte verbetering wilt meten, dan moet je het verschil weten tussen de output zoals gemeten bij de REAR en de REUR. Als je die twee van elkaar aftrekt heb je de Real Ear Instertion Gain (REIG). En dat is in feite de werkelijke verbetering die uw cliënt zal ervaren.

Een voorbeeld van een REIG meting wordt hiernaast getoond. U kunt zien dat er drie verschillende input-signalen zijn gebruikt.